Karotten / carrots in Scheiben Wellenschnitt, TK

in Scheiben Wellenschnitt, TK, 10 KG pro Karton (slice, wave cut, deep frozen, 10 KG per carton)